• To sing reality. Singing as ethical demand and public political discourse 

      Gillebo, Mathias (NMH-publikasjoner;2024:1, Doctoral thesis, 2024)
      Sammendrag. - Denne avhandlingen utforsker etiske og politiske implikasjoner ved å synge. Jeg tar utgangspunkt i erfaringen av at noe prekært skjer når jeg synger: at noe står på spill, at noe blir både etablert, ...