• "Getting into the groove" : en diskusjon om groove og musikkterapi 

      Hanssen, Henning Brøvig (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2011, Master thesis, 2011-10-12)
      I denne oppgaven ønsker jeg å belyse et bestemt aspekt ved opplevelsen av å musisere – opplevelsen av ”å groove” sammen. Jeg vil se nærmere på fenomenet ”groove” og drøfte hvordan groove og groove-opplevelser kan knyttes ...