• I eitt og alt – om eit forsøk på komposisjon over lengre tidsstrekk 

      Haug, Martin Nygård (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
      Forord. - Som masterarbeid i komposisjon skal det leverast ein kompositorisk del, i mitt tilfelle verket Ly, og ein skriftlig del, som er den føreliggjande teksten. Det skal følgja med ei pensumliste over gjennomgått ...