• Hva er legitim forskning ved norske musikkonservatorier? Teoretiske, empiriske og historiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I kapitlets tittel spør vi hva som er legitim forskning ved norske musikkonservatorier. Ut fra våre funn synes det som om den dominerende tendensen innen akademisering eller gentrifisering av populærmusikk i konservatoriesektoren ...
  • Inkludering – av hva og av hvem? En problematisering av musikkpedagogisk praksis i det flerkulturelle samfunnet 

   Karlsen, Sidsel (Nordisk musikkpedagogisk forskning;2014:8, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT. - Inclusion – of what and of whom? A problematization of music education practice in multicultural society. - At the same time as Nordic countries are becoming more multicultural there is an increasing demand in ...
  • Musikkfagets effekter og verdier 

   Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Chronicle, 2019-09)
   Musikkens egenverdi må være hovedargumentet for å ha musikkfaget i skolen. Det er farefullt å begrunne musikkfaget med annen nytteverdi, skriver Petter Dyndahl, Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen, professorer ved ...
  • Musikklæreridentitet på rømmen? Noen betraktninger rundt utviklingen av et felt 

   Karlsen, Sidsel (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Da jeg begynte på faglærerutdanningen i musikk ved Østlandets musikkonservatorium høsten 1990, hadde jeg en ganske klar oppfatning av hva slags utdanning jeg begynte på og hvilket arbeidsmarked denne utdanningen rettet seg ...