• Etiske aspekter ved musikkterapeutisk forskning og utviklingsarbeid 

      Mohlin, Mie (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Gjennom de forskjellige faser i forskningsprosessen, vil forskeren møte ulike etiske utfordringer og problemstillinger der noen er av mer generell karakter og andre spesifikt knyttet til det aktuelle prosjektet. Hvilke ...