• Meistringsopplevingar og musikkterapi : - ei intervjuundersøking 

      Nebelung, Ingeborg (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2010, Master thesis, 2012-06-11)
      Formålet med denne studien er å skaffe innsikt i korleis musikkterapeutar forstår omgrepet meistringsopplevingar, og kor sentralt dei meiner fenomenet er i musikkterapeutisk praksis. Eg ønsker å samle inn og skildre ulike ...