• En endret (tilnærming til) tid? - Om utviklingen i mitt formspråk 

      Skaarud, Jonas (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
      Forord. - Denne oppgaven er et supplement til de tre verkene jeg leverer som del av mitt masterarbeide: Caeiros Poemas, (forthwith a change came over the waters) and the serenity became less brilliant but more profound og ...