• God praksis 

      Tobiassen, Merete Lippert (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2011, Master thesis, 2012-03-08)
      I denne oppgaven har jeg undersøkt praksisundervisningen ved masterstudiet i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. Praksisundervisning omtales ofte som musikkterapeutenes ”hovedinstrument” og er således et svært viktig ...