• ”Nerven” i musikkterapeutisk improvisasjon : en utforskende teoretisk studie 

      Webb, Hanne Cecilie (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2011, Master thesis, 2011-10-12)
      Denne studien ble til på bakgrunn av at jeg ble oppmerksom på et fenomen som i særlig grad berørte meg i musikkterapeutisk praksis. Jeg valgte å kalle fenomenet ”nerven” i musikkterapeutisk improvisasjon, og denne studien ...