• Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Teksten omhandler barn og unges medvirkning i barnevernet med et teoretisk utgangspunkt, innenfor rammen av at selve begrepet kan være vanskelig å avgrense. Først diskuteres ulike argumenter for medvirkning, på den ene ...
  • Kreativ musikkverkstad – ein arena for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga? 

   Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil eg diskutera valfaget Kreativ musikkverkstad i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskulen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i nokre teoretiske perspektiv og ei studentundersøking gjort hausten 2014 ...
  • Møteplasser for deltagelse, egenutvikling... og musikk, i ettervern 

   Storø, Jan (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Ungdom som bor i barneverntiltak har det til felles at de har erfart vanskelige oppvekster. Posisjonen som barnevernsbarn er potensielt marginaliserende. Derfor er det sentralt at barneverntiltaket bidrar til inklusjon i ...