• Et vellykket skolekorps? Ulike aktørers forståelse av det gode korps 

      Bredesen, Ellen Marie Sundby (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2016, Master thesis, 2016-09-28)
      Sammendrag. - Denne avhandlingen undersøker ulike meninger, holdninger, forståelser, tanker, erfaringer og oppfattelser av hva som gjør et skolekorps vellykket. Hensikten har vært å kartlegge og løfte frem sentrale ...