• Musikalsk-digital danning. Om grunnskolens musikkundervisning og det digitale 

      Engås, Anders Aasnes (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020, Master thesis, 2020)
      Sammendrag - Denne masteroppgaven er en studie av fenomenet digital danning slik det fremstår i den norske grunnskolens musikkundervisning. Oppgaven inneholder en gjennomgang av tidligere forskning om digitale verktøy i ...