• Musikklæreridentitet på rømmen? Noen betraktninger rundt utviklingen av et felt 

      Karlsen, Sidsel (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Da jeg begynte på faglærerutdanningen i musikk ved Østlandets musikkonservatorium høsten 1990, hadde jeg en ganske klar oppfatning av hva slags utdanning jeg begynte på og hvilket arbeidsmarked denne utdanningen rettet seg ...