• Gehørbaserte metoder i nybegynneropplæring 

      Reitehaug, Sjasmin (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2023, Master thesis, 2023)
      Oppsummering - Denne masteroppgaven undersøker hvilke tanker fire musikkpedagoger fra kor-, stryk- og korpsmiljøet har om gehørbasert og notebasert opplæring, kvalitet, kunnskap, kompetanse og profesjon, med fokus på ...