• Musikk, identitet og geografi 

      Kvifte, Tellef (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Teksten diskuterer forhold som gjelder musikk, identitet og geografi, med utgangspunkt i historien til Norsk folkemusikksamling frem til den blir en del av Nasjonalbiblioteket i 2014. Hvordan musikk og utøvere knyttes til ...