• «Nye handlemuligheter» gjennom handling? 

      Stensæth, Karette (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Musikkterapi er tradisjonelt ein aktiv møteplass for musikalske handlingar mellom klient og terapeut. Handling, det å gjere musikk, står i sentrum. Det er da kanskje påfallande at Even Ruuds tidlege definisjon «musikkterapi ...