• Ve'dunderlæ : perspektiv på den munnlege kommentaren i hardingfelekonserten 

      Svidal, Gro Marie (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2010, Master thesis, 2011-03-30)
      I denne oppgåva vil eg setje lys på munnlege kommentarar i ein scenisk situasjon, nemleg hardingfelekonserten. Eg vil sjå på høve eg har som utøvar av hardingfeletradisjonen, til medvite å bruke munnlege kommentarar for å ...