• Mot en egalitær musikkform - frigjøringsprosesser i improvisasjonsmusikken 

      Myhr, Kim (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2014, Master thesis, 2014-10-08)
      Jeg har med analysen i forrige del og teoretiseringen av frigjøringsprosessene som ligger til grunn for den, vist hvordan frigjøringsprosessene bidrar til å strukturere musikken i praksis. Analysen har også vist oss hvordan ...