• Å bygge en basis : utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning 

      Schüren, Imke Wilhelmine (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2010, Master thesis, 2011-10-12)
      Jeg er selv organist og improviserer i forbindelse med gudstjenester. Jeg opplever i denne sammenheng det å lære å improvisere som en uavsluttet prosess; en kontinuerlig utvikling som ideelt sett fortsetter gjennom hele ...