• Frihet og ansvar. En studie av modernistisk orgelimprovisasjon som element i katolsk liturgi 

   Varkøy, Peder (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2015, Master thesis, 2016-04-28)
   Norsk sammendrag: -- I min masteroppgave ved Norges musikkhøgskole diskuterer jeg modernistisk orgelimprovisasjon som element i katolsk liturgi. Under dette temaet ligger spørsmål rundt de forskjellige rollene organisten ...
  • Liturgisk vokalmusikk i den katolske kirke i Norge 1843-2011 

   Strazynski, Sara (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2011, Master thesis, 2011-10-12)
   Den liturgiske vokalmusikken i Den katolske kirke i Norge er et meget stort tema – både fordi det foreligger mye musikalsk materiale å ta hensyn til, og fordi det er snakk om en lokal utvikling i et verdensomspennende ...