• Liturgisk vokalmusikk i den katolske kirke i Norge 1843-2011 

      Strazynski, Sara (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2011, Master thesis, 2011-10-12)
      Den liturgiske vokalmusikken i Den katolske kirke i Norge er et meget stort tema – både fordi det foreligger mye musikalsk materiale å ta hensyn til, og fordi det er snakk om en lokal utvikling i et verdensomspennende ...