• Form og innhold. En analyse av Beethovens 5 siste klaversonater 

      Smebye, Einar Henning (Report, 2020)
      Disse tekstene er i stor grad inspirert av mitt møte med min professor i formanalyse, Erwin Ratz, hvis undervisning jeg hadde glede av å følge i min studietid i Wien på slutten av 60-tallet. Hans analytiske tilnærming ...