• Den profesjonelle kulturskolelæreren i et sammensatt yrkesfelt 

   Westby, Inger Anne (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunnen for denne teksten er interesse for hva slags kompetanse nyutdannede musikkpedagoger trenger i møte med et sammensatt yrkesfelt. Fokus i yrkesfeltet er kulturskolelærerollen, og her avgrenset til kulturskolelæreren ...
  • Musikkterapeutens ulike kompetanser. Tre musikkterapeuters beskrivelser av egne kompetanser i yrkesutøvelsen 

   Haarr, Per (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2023, Master thesis, 2023)
   Sammendrag - Denne kvalitative undersøkelsen bygger på tre musikkterapeuter sine beskrivelser av egne kompetanser i musikkterapeutisk arbeid med ungdom. Studiens hensikt er å innhente mer kunnskap om hvilke egenskaper ...