• Erfaringer fra utdanningsprogrammet X-art 

      Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
      En av målsettingene for Libanonprosjektet1 er å utvikle kulturtilbud for barn og unge i de palestinske flyktningleirene i Sør-Libanon, samt å fremme bruken av forskjellige former for kunst og kultur i libanesiske skoler. ...