• Doing, being, becoming. Profesjonelle musikere i musikkterapiens grenseland 

      Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen beskriver et kurs i komponering ved et høysikkerhetspsykiatrisk sykehus i Liverpool i tidsrommet 2013 – 2015. Lærere ved kurset var musikere fra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, knyttet til Musician in ...