• Oppskrift på fem høns 

      Abildgaard, Olav Andreas (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2022, Master thesis, 2022)
      Målet med prosjektet har vært å skape og ta i bruk en metode for komponering av musikk, hvor musikken har en tydelig musikalsk identitet. Metoden er basert på mine egne erfaringer som komponist og er i utgangspunktet tenkt ...