• Fartein Valens atonale polyfoni 

      Jacobsen, Mathias Reitan (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2014, Master thesis, 2014-10-01)
      Valen sin utvikling som komponist gikk i retning av det atonale kontrapunkt. Innenfor denne komposisjonsteknikken var han ikke et geni. Han kunne tidligere i karrieren flyte på sitt store talent innen romantisk harmonikk, ...