• Gjentakelse i musikkterapi. En kvalitativ instrumentell multippel casestudie 

      Johansson, Kjersti (NMH-publikasjoner;2017:9, Doctoral thesis, 2017)
      Gjentakelse er et sentralt fenomen i musikkterapipraksis. Vi gjentar sanger, rytmer, kroppslige uttrykk og verbale fraser, innenfor en sesjon eller over lengre tid. Gjentakelse kan også oppfattes både positivt og negativt: ...