• Medvit om makt i musikkterapi. Ei utforsking av maktaspekt i musikkterapilitteratur 

   Ihlhaug, Sunniva Molvær (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2016, Master thesis, 2016-09-27)
   SUMMARY. - In this master thesis, I explore the subject of power in music therapy. Through a literature review, I identify some aspects of power that are depicted in music therapy literature. Eight areas that are associated ...
  • Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni? 

   Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten tar utgangspunkt i det Even Ruud har skrevet om henholdsvis øving og identitet, noe som viser at han alltid har ansett musikk for å være et svært betydningsfullt anliggende for individ, samfunn og kultur. I ...