• Libanonprosjektet som mastertema i musikkpedagogikk 

      Storsve, Vegar R.; Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
      Masterstudiene på Norges musikkhøgskole favner bredt og har mange nedslagsfelt. Masterarbeid om musikkformidling har vært utført både innenfor musikkpedagogikk (Sætre, 1994) og studieretningen for utøving med teoretisk ...