• Profesjonsforståelser hos skolekorpsdirigenter 

      Sandåg, Magnus Johnsen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020, Master thesis, 2020)
      Oppsummering - Denne avhandlingen undersøker ulike profesjonsforståelser blant skolekorpsdirigenter, med fokus på utdanning og kunnskaper, kjennetegn på profesjonalitet og kvalitet i yrkesutøvelsen, hva eller hvem som ...