• Musikkpedagogen Even Ruud 

      Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Denne teksten ser nærmere på feltet musikkterapi i barn og unges oppvekst. Jeg vil spesielt se nærmere på perspektivet som omhandler teorier om sammenhenger mellom musikk og identitet. Tanken om at musikk kan være lydsporet ...