• Samarbeidsorganisasjonene i Libanonprosjektet 

      Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
      Gjennom disse årene hvor Libanonprosjektet har etablert seg er det gradvis utviklet et nettverk av organisasjoner både i Libanon og Norge. Alle samarbeidspartene utgjør en viktig del av prosjektets forutsetninger og er ...