• Den profesjonelle kulturskolelæreren i et sammensatt yrkesfelt 

      Westby, Inger Anne (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Bakgrunnen for denne teksten er interesse for hva slags kompetanse nyutdannede musikkpedagoger trenger i møte med et sammensatt yrkesfelt. Fokus i yrkesfeltet er kulturskolelærerollen, og her avgrenset til kulturskolelæreren ...