• "Jeg bare spiller". En studie av jazzmusikeres bruk av gehør i improvisasjon 

      Vemøy, Jonas Kilmork (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2018, Master thesis, 2018)
      Sammendrag - På hvilke måter bruker jazzmusikere gehøret sitt når de improviserer? Hvordan er det knyttet til deres kunnskap og erfaring? Hva tenker og føler de når de improviserer? Denne masteroppgaven undersøker hvordan ...