• Sangpedagogers holdninger til å undervise i ulike sjangre. En diskursanalyse 

      Ådnøy, Elisabet Voll (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2021, Master thesis, 2021)
      Oppsummering - Denne oppgaven handler om sangundervisning i ulike musikksjangre. De siste tiårene har det skjedd en endring i hvilke sjangre som brukes i musikkundervisning generelt, og sangundervisning spesielt. ...