• "Orkester fra dag en!" En studie av strykeropplæringskonseptet Junior Strings 

      Hansen, Hilde Sponberg (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2016, Master thesis, 2017)
      SAMMENDRAG. Det har vært lite forskning på instrumental undervisning og læring som finner sted i en spesifikk kulturelle og sosiale kontekster. I denne oppgaven er målet mitt å beskrive et bestemt strykeropplæringskonsept ...