• Musikkfagets effekter og verdier 

      Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Chronicle, 2019-09)
      Musikkens egenverdi må være hovedargumentet for å ha musikkfaget i skolen. Det er farefullt å begrunne musikkfaget med annen nytteverdi, skriver Petter Dyndahl, Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen, professorer ved ...