• Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste 

   Kielland, Torhild; Solli, Hans Petter; Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2020:2, Non-fiction monograph, 2020)
   Personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse ønsker musikkterapi. Flere av dem har hatt stor nytte og glede av musikkterapi. Forskning og erfaringsrapporter dokumenterer at musikkterapi bidrar positivt og ...
  • Teaching about practising 

   Jørgensen, Harald (Ed.) (NMH-publikasjoner;2015:5, Non-fiction monograph, 2015)
   Practising is essential to performance students, and as a part of their education, they must be taught how to practice with quality. This report shows some of the results from the project “Teaching of Practising”, a project ...
  • Undervisning i øving. Rapport 1 fra prosjekt ved Norges musikkhøgskole 

   Jørgensen, Harald (red.) (NMH-publikasjoner;2015:5, Non-fiction monograph, 2015)
   Øving er en vesentlig aktivitet for utøvende studenter, og som en del av utdanningen skal de veiledes om hvordan de kan øve med kvalitet. I denne rapporten vises noen resultater av prosjektet Undervisning i øving, et ...