• Organisering av norsk musikkterapi i pediatri. En kvalitativ intervjuundersøkelse 

      Ærø, Stine Camilla Blichfeldt (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2016, Master thesis, 2016-09-26)
      Sammendrag. - Denne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse som beskriver og undersøker forholdene for norsk musikkterapi i pediatri i et organisasjonsperspektiv. Gjennom intervjuer med musikkterapeuter og ledere ved fem ...