• Glimt av glede. Musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst 

   Kvamme, Tone Sæther (NMH-publikasjoner;2013:7, Doctoral thesis, 2013)
   The dissertation describes an empirical study in which six elderly people suffering from dementia have received short term music therapy. The sessions have been videotaped and standardized instruments have been applied in ...
  • Glimt av glede. Musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst 

   Kvamme, Tone Sæther (NMH-publikasjoner;2013:7, Doctoral thesis, 2013)
   The dissertation describes an empirical study in which six elderly people suffering from dementia have received short term music therapy. The sessions have been videotaped and standardized instruments have been applied in ...
  • Musikk for demensrammede, en livsnødvendighet? 

   Kvamme, Tone Sæther (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten om aldersdemens og musikkterapi plasserer feltet i en historisk, geografisk og faglig sammenheng. Demenssykdom beskrives i korte trekk og musikkens virkning på fysiske, kognitive og psykososiale områder omtales ...
  • Nye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demens 

   Kvamme, Tone Sæther (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I denne teksten blir Ruuds musikkterapidefinisjon knyttet til målgruppen personer med demens. Omsorgsfilosofien Personsentrert omsorg presenteres, og musikkterapi samt Ruuds forskning/teori om musikk og identitet knyttes ...