• Vahad, tnen, tleti, arbaa! En studie om flerbruksarrangement i en flyktningleir. 

      Skrebergene, Simen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020, Master thesis, 2020)
      Sammendrag - Denne masteroppgaven utforsker undervisningskonseptet flerbruksarrangement og hvordan dette brukes musikkaktiviteter i en flyktningleir. Flerbruksarrangement har blitt brukt som arbeidsform og videreutviklet ...