• Ungdom, samspel og komponering 

      Fugle, Gunn Karoline (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
      I det følgjande vil det bli presentert eit musikkterapeutisk arbeid med ungdom med samansette vanskar og store belastningar i livet. Spørsmålet om terapi for denne gruppa er ikkje kva intervensjon som er utviklande, men ...