• Supervisjon som ressurs for ferdigutdannede musikkterapeuter 

      Eckhoff, Ruth; Grøndahl, Silvia Breuss (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Mye tyder på at norske musikkterapeuter i liten grad benytter seg av supervisjon/ eiledning etter avsluttet utdanning (Eckhoff & Grøndahl 2006). Vi tror det trengs mer kunnskap om hva supervisjon/veiledning kan bidra med ...