• It´s about time. Om sangere og øving på rytmiske områder 

      Kleiven, Silje Worquenesh Østby (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2016, Master thesis, 2016-09-28)
      Jeg har i denne masteravhandlingen søkt å finne svar på hvordan en som sanger kan øve på Time og bedre sin rytmiske feel, og komme nærmere en opplevelse av og forståelse for hva det er som får rytmer til å swinge. ...