• Musikk i norsk - "Bokstaver, musikk og bevegelse" : læreres erfaringer med et undervisningsopplegg med norsk og musikk 

   Larsen, Marit Elfström (Norges musikkhøgskole. Hovedoppgave. Musikkpedagogikk;2006, Master thesis, 2012-08-15)
   Det danske verket "Bokstaver, musikk og bevegelse" av Helle Couppé er blitt brukt i norske grunnskoler i mer enn et tiår. Underrubrikken "Lesing på musisk-kreativt grunnlag" indikerer at elementer av musikk og annen ...
  • Vinger mot frihet 

   Larsen, Marit Elfström (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Henrik kom til vår skole da han var tolv år. Han hadde autismediagnose og atferdsvansker. Ved skolestart viste han alvorlig sinne mot seg selv og andre. Som syvåring ble han testet, og man registrerte at Henrik hadde trekk ...