• Struktur og styring : og noen sider ved musikkterapi med barn med autisme 

      Vikesland, Dagrun Agnes (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Denne teksten har sin bakgrunn i arbeidet med min hovedoppgave i musikkterapi. Hovedoppgaven var en litteraturstudie, der jeg gjennom en kvalitativ analyse av artikler fra årene 1990-2004 tok for meg problemstillingen ”Hva ...