• Tonalitet som formmarkør i fritonal komponering 

      Vogt, Herman (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2018, Master thesis, 2018)
      Det er musikalsk form som vil være mitt hovedfokus, men med en vinkling sett i lys av tonalitet og eventuelt fravær av tonalitet. I grunn ligger en tanke om at tonalitet kan spille inn på musikalsk form på ulike vis. I min ...