• Affektinntoning i musikkterapi. En litteraturstudie 

      Avnskog, Eirin (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i Daniel Sterns begrep affektinntoning (1984), og søker å finne svar på følgende problemstilling: Hvordan skildrer et utvalg tekster musikkterapeuters bruk av affektinntoning, og hvilke ...