• Band, samspillgrupper : om metoder, innhold og mål 

   Erdal, Hovden; Dyblie, Liv Kerstin (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Band og samspillgrupper er en viktig del av musikkterapeutens arbeid. Etter hvert er vi mange som jobber innenfor dette området. Vår erfaring med band og samspillgrupper er fra voksenopplæringen. Våren 1999 skrev vi ...
  • Frå gymsal til Garage. Samfunnsmusikkterapi på DPS 

   Lydvo, Øystein (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Dette er historia om bandet Funny Hearts, som var eit musikkterapitilbod på eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) i tre år. Det som skil Funny Hearts frå andre musikkterapiband eg har jobba med i psykisk helsevern, er at ...
  • Ungdom, samspel og komponering 

   Fugle, Gunn Karoline (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   I det følgjande vil det bli presentert eit musikkterapeutisk arbeid med ungdom med samansette vanskar og store belastningar i livet. Spørsmålet om terapi for denne gruppa er ikkje kva intervensjon som er utviklande, men ...
  • Vanjas sang 

   Mortensen, Bente Mari; Nilsen, Venja Ruud (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Historien bak sangen "Vanjas sang" startet i 1991 og den utvikler seg fremdeles videre, selv om den kvinnen som er opphavet til historien døde i 2015. Historien handler om den kvinnen som ble utgangspunktet for det etter ...